Asmens duomenų valdytojas


Naujienlaiškius Jums atsiunčia UAB 
HELVINA, kuri yra duomenų valdytojas.
Oficialus įmonės pavadinimas – UAB 
HELVINA
Įmonės kodas- 
134047424
Registracijos adresas – 
Parko g. 96, Ramučiai
Prašome atidžiai perskaityti šią privatumo politiką.


Teisėtas asmens duomenų rinkimas ir naudojimas


1. Šioje politikoje paaiškinama, kaip mes renkame, saugome ir naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs savanoriškai pateikiate, kai užpildote naujienlaiškio užsakymo formą, kurią galite rasti čia 
https://www.helvina.lt/lt/content/2-naujienlaiskiu-privatumo-politika.
2. Duomenų pateikimas, užpildant užsakymo formą, laikomas Jūsų sutikimu tvarkyti pateiktus duomenis.
3. Naujienlaiškio prenumerata yra nemokama.
4. Norėdami užsiregistruoti 
UAB HELVINA naujienlaiškio paslaugai gauti, turėsite nurodyti šią informaciją: elektroninio pašto adresą ir galėsite nurodyti savo vardą, pavardę, bei įmonę.
5. Jūsų duomenis naudosime naujienlaiškio siuntimo paslaugai teikti.
6. Mūsų naujienlaiškius gausite nuo prenumeratos pradžios.
7. Atsisakyti mūsų naujienlaiškių galėsite parašydami mums savo pageidavimą e-pašto adresu 
info@helvina.lt. Mes Jūsų duomenis panaikinsime per 96 valandas ir Jūs nebegausite mūsų naujienlaiškių.
8. Su naujienlaiškio prenumeratoriais jų nurodytu registracijoje tel. numeriu arba el. paštu galime susisiekti dėl technologinių nesklandumų, kai neveikia mūsų programinė įranga, dėl programinės įrangos bei internetinio adreso atnaujinimo arba pakeitimo, dėl jų pateiktų duomenų profilio anketoje verifikavimo ir patvirtinimo, dėl narystės nutraukimo priežasčių sužinojimo.
9. Mes niekada nepateikiame klaidingos informacijos apie save ar savo veiklą. Jeigu iš mūsų gavote su mūsų paslaugomis nesusijusį, įtartino turinio jums adresuotą el. laišką, praneškite mums apie tai 
tel. +370 37 308901 arba el. p. info@helvina.lt .


Konfidencialumo reikalavimai


1. Mes imamės tinkamų technologinių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume mums pateiktus asmens duomenis jų perdavimo metu ir juos gavus. Mūsų saugumo procedūros atitinka visuotinai priimtinus komercinius standartus, kurie taikomi asmens duomenų apsaugai.
2. Visi mūsų darbuotojai pagal sutartis yra įpareigoti vadovautis mūsų konfidencialumo, saugumo ir privatumo taisyklėmis bei procedūromis.


Asmens duomenų tikslumas


1. Mes imamės visų pagrįstų priemonių, kad užtikrintumėme mūsų žinioje esančių ar kontroliuojamų ir nuolat naudojamų asmens duomenų tikslumą, išsamumą, naujumą ir aktualumą remdamiesi naujausia Jūsų ir (arba) mūsų kliento mums pateikta informacija.
2. Mes Jumis pasikliauname ir tikimės, kad padėsite užtikrinti savo asmens duomenų tikslumą, išsamumą ir naujumą sąžiningai atsakydami į mūsų klausimus; Jūs taip pat turite informuoti duomenų valdytoją apie visus Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 

Asmenų teisės


1. Norėdami susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome, turite raštu pateikti prašymą el.paštu info@helvina.lt arba pašto adresu.
2. Pagal galiojančius ES duomenų apsaugos teisės aktus Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, saugomais mūsų sistemose, reikalauti juos ištaisyti ar ištrinti, nebent dėl teisėtų interesų mes turėtume priežasčių toliau juos tvarkyti.
3. Jūsų duomenys mes ištrinsime arba ištaisysime per 96 val. nuo Jūsų nurodymo gavimo.
4. Gavę Jūsų pranešimą, kad norite pasinaudoti kuria nors iš šių teisių, atsakymą pateiksime per 4 savaites. Jums gali būti suteikta galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, pakeisti arba ištrinti, jeigu jie yra netikslūs.


Duomenų saugojimas ir išsaugojimas


1. Asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek tai yra tinkama atsižvelgiant į numatytą ir teisėtą duomenų naudojimo būdą; šiuo atveju duomenis mes saugome tiek, kiek yra būtina naujienlaiškio siuntimui, t.y. iki naujienlaiškio atšaukimo, nebent pagal teisės aktus būtų reikalaujama kitaip. Nebereikalingi asmens duomenys bus šalinami tokiu būdu, kad jų konfidencialumui nekiltų joks pavojus.
2. Įgyvendinant įmonės verslo tęstinumo planą bei įstatymų reikalavimus, mūsų elektroninėms sistemoms yra sukuriamos atsarginės kopijos ir jos yra archyvuojamos. Šie archyvai yra saugomi numatytą laikotarpį griežtai kontroliuojamoje aplinkoje. Pasibaigus galiojimui, duomenys ištrinami, o fizinės laikmenos sunaikinamos, kad duomenys būtų visiškai ištrinti.


Pranešimas apie esminius pakeitimus


1. Mes nuolat peržiūrime savo privatumo politiką, kartais ji gali būti keičiama. Šiame tinklalapyje mes visada skelbiame naujausią jos versiją. Taip pat nurodome, kada ši politika buvo paskutinį kartą atnaujinta.
2. Sukurta: 2020-12-21.
3. Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-12-21.